Genel Şartlar ve Koşullar

Madde 1 - Şartların Kabulü

Sezer Hizmetleri'nin sunduğu hizmetlerin kullanımı, yatak, sandalye ve kanepe temizliği gibi yerinde hizmetlerin yanı sıra halı ve perdelerin alınıp teslim edilmesi hizmetlerini de kapsamaktadır ve bu hizmetlerin kullanılması, bu genel satış şartlarının kayıtsız şartsız kabulünü gerektirir. Müşterilere, randevu alınması sırasında veya bu şartların linkinin gönderilmesi yoluyla bu şartlar hakkında bilgi verilecektir.

Madde 2 - Sorumluluk ve Garantiler

Sezer Hizmetleri, yüksek kaliteli temizlik hizmeti sunmayı taahhüt eder. Ancak, firma, malzemelerin içsel özellikleri, temizlik ürünlerine olan reaksiyonlar ve nem veya ışık gibi dış faktörlerin etkileri ile ilgili zararlardan sorumlu tutulamaz. Kumaşların çekme, uzama veya şekil değiştirmesi ile ilgili hiçbir garanti verilmemektedir.

Madde 3 - Saklama ve Teslim Alma

Temizlik için götürülen halı ve perdeler, kullanılabilirliklerinin bildirilmesinden sonraki 30 gün içinde alınmadıkları takdirde terkedilmiş sayılabilir ve Sezer Hizmetleri'nin mülkiyetine geçebilir.

Madde 4 - Zarar Durumunda Sorumluluğun Sınırlanması

Zarar, kayıp, çalıntı veya yangın gibi dış faktörlerden kaynaklanan tahribat durumunda, tazminat miktarı temizlik fiyatının dört katı ile sınırlı olacaktır. Değeri bildirilen halılar için bu değer, sigorta kapsamımızın olanakları dahilinde dikkate alınacaktır.

Madde 5 - Şikayetler

Şikayetler, teslimat sırasında veya onu takip eden üç gün içinde yapılmalıdır. Yerinde yapılan hizmetler için şikayetler, hizmet tamamlandıktan hemen sonra yapılmalıdır.

Madde 6 - Faturalandırma ve Ödeme

Tüm faturalarımız, yerinde yapılan temizlikler için hizmet sonunda nakit olarak veya halı ve perdeler için teslimatta ödenmelidir. Ödeme yapılmadığı takdirde ek ücretler uygulanabilir.

Madde 7 - Yüksek Değerli Maddeler için Ön Bildirim

Değeri 1000€'dan fazla olan maddeler için müşteri, temizlik öncesinde Sezer Hizmetleri'ni bilgilendirmeli, böylece uygun risk değerlendirmesi yapılabilir ve gerekirse sigortacımızla danışılabilir.

Madde 8 - Lekelerin Giderilmesi Garantisi

Sezer Hizmetleri gelişmiş teknikler kullanmaktadır, ancak lekelerin tamamen çıkarılması garanti edilmemektedir. İşlem etkinliği, lekenin türüne ve ne kadar eski olduğuna bağlıdır.

Madde 9 - Temizlik İçin Maddelerin Hazırlanması

Müşteri, halı gibi maddelerin su ile yıkanabilir olduğundan emin olmakla yükümlüdür.

Madde 10 - Teslim Sonrası İnceleme

Müşteri, temizlenmiş maddeleri teslim alındıktan sonraki 24 saat içinde incelemeli ve açmalıdır. Memnuniyetsizlik durumunda, müşteri 24 saat içinde Sezer Hizmetleri ile iletişime geçerek yeniden temizleme seçeneklerini görüşmelidir.

Madde 11 - Yokluk Ücreti

Planlanan alım veya teslimat öncesinde bildirilmeyen her türlü yokluk, 20,00€ tutarında ücretlendirilecektir.

Madde 12 - Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması

Sezer Hizmetleri, müşterilerinin kişisel bilgilerinin gizliliğine saygı göstermeyi taahhüt eder. Hizmetlerin sağlanması, siparişlerin yönetilmesi ve müşterilerle iletişim kurulması amacıyla toplanan veriler, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili yasalara uygun olarak kullanılacaktır.

Madde 13 - Hizmet Reddi Hakkı

Sezer Hizmetleri, durumu, temizliği veya materyal türü ekipman veya personel için aşırı bir risk oluşturduğu, veya temizlik maddenin bozulmasına yol açabileceği durumlarda hizmeti reddetme hakkını saklı tutar.

Madde 14 - Hizmet Şartlarında Değişiklik

Sezer Hizmetleri, hizmetlerinin fiyatlarını, terimlerini ve koşullarını herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler, müşterilere uygun bir şekilde bildirilecek ve resmi web sitemizde veya diğer iletişim yollarıyla yayımlandığı anda yürürlüğe girecektir.

Madde 15 - Yargı Yetkisi ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu genel satış şartlarının yorumlanması veya uygulanması ile ilgili her türlü uyuşmazlık, Sezer Hizmetleri'nin merkezinin bulunduğu yerin yetkili mahkemelerine sunulacaktır. Taraflar, herhangi bir yasal işlem başlatmadan önce dostane bir çözüm aramayı taahhüt ederler.

Madde 16 - Mücbir Sebep

Sezer Hizmetleri, yükümlülüklerinin kısmen veya tamamen yerine getirilmemesinden sorumlu tutulamaz, eğer bu durum, yargı kararlarıyla tanımlanan bir mücbir sebep olayı nedeniyle gerçekleşmişse.

Madde 17 - Temizleme Risklerinin Kabulü

Müşteri, temizleme süreciyle bağlantılı riskleri, özellikle eski, hassas veya duygusal değeri olan maddelerle ilgili riskleri kabul eder ve onaylar. Sezer Hizmetleri, bu tür durumlarda zarar riskini en aza indirmeye çalışacak, ancak bu tür durumlarda zararların tamamen önleneceğine dair bir garanti veremez.